Select Page

آیا وقتی آدامس می جوید، یک طرفه می جوید؟ وقتی غذا می خورید، چطور؟ یک طرفه جویدن برای دندان ها و مفصل فک تان اصلا خوب نیست و حتی اگر شما دندان های یک طرف فک تان را از دست داده باشید، باز هم نباید به یک طرفه جویدن عادت کنید.
با یک طرف جویدن مفصل گیجگاهی فکی تان آسیب می بیند، مفصل گیجگاهی فکی تنها مفصل متحرک در میان استخوان های سر و صورت و اتفاقا مفصل بسیار پر کاری است که سبب باز و بسته شدن دهان می شود. این مفصل در بین استخوان فک پایین و استخوان های سر قرار گرفته و هر بار که حرف میزنید، غذا می جوید یا دهان تان را باز می کنید، این مفصل را به کار می اندازید، بنابراین شما باید از این مفصل مهم بدن تان بسیار مراقبت کنید. عادت هایی مانند دندان قروچه، فشار دادن دندان ها روی هم بر اثر استرس و نگرانی و همچنین جویدن یک طرفه، فشار زیادی به این مفصل وارد می کنند و ممکن است در طولانی مدت موجب آسیب مفصل و درد های عضلات سر و گردن و صورت شوند.

عوارض یک طرفه جویدن غذا

با یک طرف جویدن دندان ها و لثه های یک طرف آسیب می بینند. در صورت از دست دادن دندان یا دندان هایی در یک طرف دهان، یا بیمار از آن طرف فک کمتر استفاده نموده و یا اصلا استفاده نمی کند. اگر از یک طرف فک استفاده نشود دندان ها تمیز نشده و جرم می بندند و علاوه بر این که مستعد پوسیدگی دندان می شوند بر ناراحتی لثه هم افزوده می گردد زیرا که غذا خوردن در تمیز شدن دندان ها و حفظ سلامتی لثه موثر است. با عادت یک طرفه غذا خوردن تغییراتی به صورت سایش در سطح جونده ایجاد می گردد که در صورت شدت، ممکن است ایجاد ناقرینگی در سطح جونده کرده و در شکل و قیافه و شخص نیز تاثیر بگذارد.

با یک طرف جویدن دندان های طرف مقابل جرم می گیرند و دچار بیماری لثه شده و ممکن است لثه تان تحلیل رود، اگر شما عادت داشته باشید که یک طرفه غذا را بجوید، در واقع شما از یک طرف دهان تان اصلا استفاده نمی کنید. این موجب می شود که دندان های طرف مقابل تان جرم بگیرند و به مرور زمان دچار تحلیل لثه و بیماری های لثه شوید. دندان ها و الیاف نگه دارنده ی آن ها برای سالم و زنده ماندن نیاز دارند که از آنها استفاده کنید، در غیر این صورت الیاف نگه دارنده دندان ها تحلیل می روند.

یک طرفه جویدن برای دندان های مصنوعی هم خطر دارد، اگر شما دست دندان در دهان تان دارید، بهتر است که دو طرفه بجوید چون جویدن یک طرفه به بلند شدن دست دندان تان از جای خودش منجر می شود و ثبات دست دندان تان به هم خواهد خورد.